تماس با ما

نشانی : تهران خیابان آزادی- روبروی دانشگاه صنعتی شریف- پلاک 454

تلفن : 61903 - 021 - (30خط)
فاكس : 66053652 - 021
صندوق پستی : 1384-13445
پست الكترونيكي : info@samasoft.net

پرتال مشتریان

راه اندازی سامانه جامع شاهد و ایثارگر در وزارت بهداشت

با اجرای طرح جامع شاهد و ایثارگر، تمامی اطلاعات و فرایندهای مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکانیزه شد.
این طرح که با حمایتهای جناب دکتر رحیمی مدیرکل محترم شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت به سرانجام رسید. تمامی اطلاعات و فعالیتهای دانشجویان تحت پوشش را جمع آوری و خدمات مربوط به این دسته از دانشجویان را مکانیزه کرده است.
سامانه جامع دانشجویان شاهد و ایثارگر با سامانه آموزشی «سما» منسجم بوده و از ثبت اطلاعات تکراری و کارهای بیهود جلوگیری میکند. همچنین با در اختیار قراردادن ریز فعالیتها و اطلاعات آموزشی دانشجویان برای ستادهای شاهد و ایثارگر امکان پی گیری موثر وضعیت تحصیلی نامبردگان را فراهم می کند.
همچنین با راه اندازی پرتال مرکزی شاهد و ایثارگر تمامی فعالیتها و اطلاعات دانشجویان در دانشگاههای وزارت بهداشت بصورت متمرکز و آنلاین در اختیار ستاد کل خواهد بود. این پرتال ضمن فراهم کردن امکان نظارت مرکزی بر فعالیتهای صورت گرفته در دانشگاهها و همچنین وضعیت دانشجویان تحت پوشش، تصمیم سازی و برنامه ریزی فعالیتهای آتی در سطح وزارتخانه و اختصاص بودجه برای برنامه های وزارتخانه و دانشگاهها را بسیار بهینه و ساده خواهد کرد.

گروه امنیتی سما