اپلیکیشن دانشجو

اپلیکیشن آموزشی دانشجویان سما در دانشگاه علمی-کاربردی راه اندازی شد. در ادامهٔ توسعهٔ خدمات سامانهٔ جامع دانشگاهی «هم‌آوا» در دانشگاه جامع علمی-کاربردی از ابتدای نیم‌سال جاری اپلیکیشن آموزشی دانشجویان راه‌اندازی شد و در اختیار دانشجویان قرار گرفت. این اپلیکیشن اختصاصی و Native توسط کارشناسان شرکت نرم‌افزاری سماسامانه توسعه داده شده است.

یکی از مزایای سامانهٔ جامع دانشگاهی «هم‌آوا» علاوه بر استفاده از فناوری‌های جدید و رابط کاربری حرفه‌ای، برخورداری از اپلیکیشن آموزشی برای دانشجویان، استادان و کاربران آموزش است. «هم‌آوا» علاوه بر پوشش سامانه‌های اصلی آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی، اپلیکیشن اختصاصی موبایل دارد. همچنین شبکهٔ جامع آموزش آنلاین «سمالایو» یکپارچه با «هم‌آوا» و سامانهٔ دانشگاهی سما فعال است.

صفحه اپلیکیشن دانشجو