جام هندوانه

مسابقات ورزشی

از آنجایی که رقابت سالم باعث افزایش خلاقیت و گسترش مهارت های مختلف می شود سعی ما همیشه بر این بوده است به عنوان یک شرکت پیشتاز در عرصه تکنولوژی این فضا را برای همکاران خوبمان فراهم کنیم. جام هندوانه فرصت یک رقابت سالم و صمیمانه بین همکاران خوب شرکت سما سامانه است.

  • برنده دارت: حامد اصغرپور
  • برندگان فوتبال دستی: پوریا کرمی و مهدی صالحی
  • برندگان جوکر: سهیلا اسدی و محمد شکری