جشن شب یلدا در شرکت سماسامانه

جشن یلدا

یلدا این جشن دیرینه پارسی نماد زایش خورشید در دوران کهن آریایی است ما نیز به پاس این رسم دیرینه، دقایقی را در کنار همکاران. پر تلاش سما سامانه جشن گرفتیم تا یادآور شکوه ایران زمینمان باشیم.