۷۰.۰۰۰ نفر-آزمونِ آنلاین در روز با «سمالایو»

آزمون آنلاین با سمالایو

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با بیش از ۲۵۰ هزار دانشجو بزرگترین مشتری خدمات آنلاین سمالایو است. با نزدیک شدن روزهای پایانی نیم‌سال دوم تحصیلی ۹۸-۹۹ و آغاز فصل امتحانات، این دانشگاه روزانه نزدیک به ۶۰،۰۰۰ نفر-آزمون متمرکز را با خدمات آزمون آنلاین سمالایو با موفقیت برگزار کرد. در مجموع رکورد ۷۰،۰۰۰ نفر-آزمون آنلاین در روز در سمالایو شکسته شد.
«سمالایو» در این روزهای همه‌گیری کرونا (کووید ۱۹) برای تحقق شعار «#در_خانه_بمانیم» علاوه بر مراکز علمی کاربردی کمک کرد تا سایر دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز با خدمات آنلاین دوره‌های آموزشی خود را با موفقیت به انجام برسانند.