سمالایو و کرونا

راه‌اندازی شبکهٔ آموزش مجازی سمالایو هم‌زمان با شیوع کرونا
سمالایو و کرونا

هم‌زمان با بحران جهان‌گیرِ کرونا  شبکهٔ آموزش مجازی سمالایو برای دانشگاه علمی کاربردی و سایر مشتریان متقاضی راه‌اندازی شد. این خدمات کاملاً رایگان در اختیار مشتریان متقاضی قرار می‌گیرند.

سمالایو خدمات نوین سماسامانه مبتنی بر شبکهٔ اجتماعی است که بر بستر پردازش ابری خدمات سودمندی را یکپارچه با سامانه‌‌های دانشگاهی سما، به مخاطبان خود اعم از دانشگاه، دانشجو و استاد عرضه می‌کند.

سمالایو خدمات نوین شرکت است که در حال توسعه است و مداوم بر خدمات و امکانات آن افزوده می‌شود.