مصاحبه رئیس هیئت مدیره سماسامانه با روزنامه جام جم

مصاحبه رئیس هیئت مدیره سماسامانه با روزنامه جام جم

کار آفرینی با دستان خالی

مهرداد خانجانی از جمله کار آفرینانی است که از دوران دانشجویی پایه های کسب و کار خود را در زمینه ی نرم افزار آغاز کرده است و معتقد است با داشتن چشم انداز حتی با دستان خالی میتوان کار آفرین بود .
وی درباره ضرورت تدوین چشم انداز به جام جمع می گوید : ایده آل گرایی و آرمان خواهی از جمله ویژگی های کار آفرینان است .این نگاه باعث می شود وقتی کار آفرینی کار را شروع می کند، چشم انداز کار را بزرگ می بیند، ما نیز از این قاعده مستثنا نبودیم . از 24 سالگی که کار را شروع کردیم به فکر گسترش کار به کل ایران و حتی خارج از ایران بودیم .وجود این چشم انداز باعث شد تا امروز بتوانیم در سراسر ایران حضور داشته باشیم .
مطالعه مدیران کسب و کار ها را برای آشنایی آنها با مفاهیم کلیدی و مهم بسیار با اهمیت می داند و تاکید می کند : حاصل مطالعات و دوره هایی که در آنها شرکت کردم، درک و تعمق بیشتر برای طراحی علمی چشم انداز و ماموریت همسو با آن شده است .
وی تاکید می کند : چشم انداز اصلی ما به واسطه ارزش ها و اهداف جهانی که برای راه اندازی کار داشتیم، تغییر نکرده است.ولی درباره ماموریت های سازمانی خود تجدید نظر کرده ایم و همچنان نسبت به پویایی ساختار کسب و کار خود توجه داریم .


وقتی چشم انداز مشخص نیست سازمان توان تصمیم گیری درست را ندارد و نمی تواند نسبت به شایستگی های مورد نیاز خود، کارکنان ، بازار و… انتخاب درست و مناسبی داشته باشد .


به گفته ی این کار آفرین براساس نتایج حاصل از تحقیقات 30 درصد شرکت هایی که چشم انداز و ماموریت خود را تعیین کرده بودند، بازده مالی بیشتری داشتند و موفق عمل کرده اند .
زیرا به صورت دقیق مسیر حرکت خود را در سازمان تعیین و سازمان را برای دستیابی به اهداف بسیج کرده بودند .وی تاکید میکند : وقتی چشم انداز مشخص نیست سازمان توان تصمیم گیری درست را ندارد و نمی تواند نسبت به شایستگی های مورد نیاز خود ،کارکنان ، بازار و …انتخاب درست و مناسبی داشته باشد .


تدوین چشم انداز در اتاق بسته ممنوع


یکی از مشکلاتی که سازمان ها دارند، نوشته شدن چشم انداز و ماموریت سازمان پشت درهای بسته است .
خانجانی با تایید این مساله قابل تعمق می گوید :چشم انداز باید براساس تحقیقات بازار با مشارکت نیروهای سازمان نوشته شود، در غیر این صورت کارکرد لازم را نخواهد داشت .
وی اعتماد سازی را مهمترین عامل موفقیت کسب و کار خود عنوان میکند و می گوید : آنچه باعث ایجاد اعتماد بین کارکنان و مشتریان نسبت به سازمان می شود، توانمندسازی مدیران سازمان به مهارت های مورد نیاز یک کسب و کار موفق است .
وجود مهارت در بین مدیران و اعضای سازمان باعث آسودگی خاطر، جلب و جذب اعتماد مشتری نسبت به انجام کار توسط یک تیم حرفه ای می شود .این ارزش در چشم انداز سازمان ما از ابندا تعریف شده بود