هم‌آوای بهداشت

سامانهٔ هوشمند هم‌آوا در ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی نصب شد.
هم‌آوای بهداشت

پس از راه‌اندازی موفق سامانهٔ یکپارچه و جامع دانشگاهی «هم‌آوا» در دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی، وزارت بهداشت‌ خواستار ارتقای سامانه‌های قبلی خود به «هم‌آوا» شد و تاکنون «هم‌آوا» در ۳۰  دانشگاه علوم پزشکی نصب، راه‌اندازی و عملیاتی شده است. تا پایان سال سامانهٔ جامع و یکپارچه دانشگاهی «هم‌آوا» در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نصب و راه‌اندازی می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد فنی سامانهٔ جامع و یکپارچه دانشگاهی «هم‌آوا» پیش‌بینی می‌کنیم روند رشد استفاده از این سامانه در سایر دانشگا‌ه‌ها چشمگیر باشد.