هم‌آوای علمی -‌ کاربردی

راه‌اندازی و استفاده از سامانهٔ هم‌آوا در دانشگاه جامع علمی کاربردی
سامانه هم‌آوا

از سال ۱۳۹۶ سامانهٔ هوشمند و مدرن «هم‌آوا» جایگزین سامانهٔ آموزشی قبلی دانشگاه جامع علمی کاربردی شده است و از آن تاریخ به حدود ۷۰۰ مرکز علمی کاربردی با نزدیک به ۳۵۰،۰۰۰ نفر دانشجو و ۵۰،۰۰۰ استاد خدمات خود را ارایه کرده است. هم‌آوا در اوج قدرت و کارآیی هم‌زمان با پشتیبانی از تمام خدمات دانشگاه در باز‌ه‌های انتخاب واحد روزانه پذیرای انتخاب واحد ۸۰،۰۰۰ دانشجوست. نکته‌ای که یکی از معضلات اصلی دانشگاه جامع در سنوات قبل بود و یکی از نقاط تمایز «هم‌آوا» با سایر سامانه‌های مشابه و قدیمی است.

هم‌اکنون با حمایت‌های رییس محترم دانشگاه جناب دکتر امید و همچنین معاونت‌های محترم‌آموزشی و پژوهشی و واحد فناوری اطلاعات فاز‌ توسعهٔ سامانهٔ هم‌آوا آغاز شده و در سال جاری سایر نیازمندی‌های دانشگاه به مجموعهٔ خدمات اضافه می‌شود.