اخبار

هم‌آوای علمی -‌ کاربردی

از سال ۱۳۹۶ سامانهٔ هوشمند و مدرن «هم‌آوا» جایگزین سامانهٔ آموزشی قبلی دانشگاه جامع علمی کاربردی شده است و از آن تاریخ به حدود ۷۰۰ مرکز علمی کاربردی با نزدیک به ۳۵۰،۰۰۰ نفر دانشجو و ۵۰،۰۰۰ استاد خدمات خود را ارایه کرده است. هم‌آوا در اوج قدرت و کارآیی هم‌زمان با پشتیبانی از تمام خدمات […]

مصاحبه رئیس هیئت مدیره سماسامانه با روزنامه جام جم

کار آفرینی با دستان خالی مهرداد خانجانی از جمله کار آفرینانی است که از دوران دانشجویی پایه های کسب و کار خود را در زمینه ی نرم افزار آغاز کرده است و معتقد است با داشتن چشم انداز حتی با دستان خالی میتوان کار آفرین بود .وی درباره ضرورت تدوین چشم انداز به جام جمع […]