معاونت آموزشی

مدیریت کامل تمامی حوزه‌های عملکردی و فرایندی معاونت آموزشی

سامانه‌های سما کمک می‌کند تا معاونت آموزشی مدیریتی کامل بر تمامی حوزه‌های عملکردی و فرایندی خود داشته باشد. مجموعه سامانه‌های سما از زمانی که دانشجو در هر مقطعی وارد دانشگاه می‌شود تا زمان دانش‌آموختگی تمامی فعالیت‌ها و فرایندهای او را به طور کامل مدیریت می‌کنند. از ثبت‌نام آنلاین و پذیرش غیرحضوری و فرایند ارسال و تایید مدارک گرفته تا فرایندهای ثبت و تصویب پروپوزال و دفاع از پایان‌نامه و فرایند تسویه حساب و دانش‌آموختگی. سامانه‌های مدیریت حق‌التدریس و ابلاغ آموزشی، ارزشیابی و مدیریت امور هیات علمی و فرایندهای ترفیع و ارتقا برای مدیریت امور مدرسان کمک می‌کنند تا معاونان محترم آموزشی امور مربوط به مدرسان و هیات علمی را به خوبی مدیریت کنند. همچنین سامانهٔ مدیریت امور درخواست‌ها کمک می‌کنند تا دانشگاه تمامی فرایندهای خود را الکترونیکی کرده و مراجعه دانشجویان را به طور کامل حذف کند. با استفاده از سامانهٔ بایگانی الکترونیکی دانشگاه می‌تواند تمامی پرونده‌ها و اسناد خود را به صورت الکترونیکی نگهداری کند و برای دانشجویان، استادان و کاربران پرونده الکترونیکی تشکیل دهد تا امنیت آنها را بالا برده و دسترسی به آنها را برای مدیران و کاربران تسهیل کند.

محصولات معاونت آموزشی