ارزشیابی استادان

سیستم ارزشیابی استادان در یک نگاه

سیستم ارزشیابی استادان سما فرآیند ارزیابی عملکرد استادان را از مرحله تعریف پرسشنامه تا جمع آوری اطلاعات و ارائه نتایج، گزارش ها و آمارهای مربوطه پردازش و مدیریت می کند. کاربری سیستم ارزشیابی برای انجام این امور بسیار ساده بوده و شما میتوانید بصورت مرحله به مرحله (wizard) به سادگی یک پروژه ارزشیابی را تعریف کنید.

مزیت بی نظیر سیستم ارزشیابی استادان انسجام با سیستم آموزش سما و امکان پردازش اطلاعات ارزشیابی و مقایسه آنها با اطلاعات آموزشی موجود در سیستم مدیریت امور آموزشی دانشگاه می باشد. علاوه بر این نیاز به ورود مجدد اطلاعات دانشجویان، استادان، دروس و… در سیستم ارزشیابی نیست و شما میتوانید پروژه ارزشیابی را به سادگی و با کمترین ورود اطلاعات تعریف کنید.

با بکارگیری سیستم ارزشیابی بصورت آنلاین ، علاوه بر افزایش سرعتِ فرآیند ارزشیابی ، هزینه برگزاری و اجرای ارزشیابی نیز به شدت کاهش می یابد چراکه با حذف کاغذ از مجموعه و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و همچنین پردازش اطلاعات مربوطه، علاوه بر افزایش بهره وری کار، هزینه های سازمانی کاهش خواهند یافت و سیستم ارزشیابی سما شما را در رسیدن به این مهم یاری خواهد کرد.

 • انجام ارزشيابي بصورت آنلاین (تحت وب)
 • امکان انسجام با سیستم مدیریت امور آموزش
 • منطبق با آخرین دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط
 • امکان ارزشیابی 360 درجه(دانشجو از استاد،استاد از استادومدیر گروه و رئیس دانشکده و … از استاد)
 • امکان ارزشیابی دانشجویان دوره های دستیاری و بالینی رشته های پزشکی از استادان
 • کاهش چشمگیر هزینه های سازمانی در برگزاری ارزشیابی ازقبیل چاپ فرمها، خرید دستگاههای علامت خوان، پرسنل مورد نیاز برای توزیع، جمع آوری و تحلیل فرم ها
 • افزایش دقت ، سرعت و بهره وری در انجام کار
 • کمک به حفظ محیط زیست با حذف کاغذ از چرخه کار
 • حذف فرآیند زمانبر ورود مجدد اطلاعات دانشجویان، استادان، دروس و…
 • ایجاد محدودیت در دسترسی به امکانات سیستم آموزش در صورت عدم انجام ارزشیابی
 • امکان انجام ارزشیابی در هر زمان و مکان و عدم نیاز به حضور فیزیکی ارزیاب (دانشجو) برای انجام ارزشیابی
 • امکان تحلیل نتایج ارزشیابی با توجه به اطلاعات آموزشی دانشجویان ارزیابی کننده از قبیل معدل کل، معدل نیمسال قبل، رتبه ، دوره و… موجود در سیستم مدیریت امور آموزشی دانشگاه
 • امکان برگزاری ارزشیابی از طریق وب
 • امکان تعریف پروژه های مختلف ارزشیابی به تفکیک دانشکده، مقطع، نوع درس و عملی یا نظری بودن آن
 • تعریف بانک سوال و دسته بندی سوال ها به لحاظ موضوعی و گروهی
 • امکان تعریف نوع و تعداد گزینه های مرتبط به پاسخ و عبارت آنها
 • تعیین ضریب برای هر سوال و هر پاسخ
 • تعیین شرایط حذف و غربال پاسخ های نامعتبر
 • مدیریت سطوح دسترسی مختلف برای دسترسی و استفاده از سیستم
 • کنترل بازه ارزشیابی و تعداد دفعات انجام ارزشیابی
 • ایجاد محدودیت در دسترسی به امکانات سیستم آموزش در صورت عدم انجام ارزشیابی
 • حفظ محرمانه بودن اطلاعات فرد ارزیاب
 • ارائه گزارش های متنوع و پويا از نتایج ارزشيابي
 • ارائه گزارش ها و مکاتبات موردنیاز واحد نظارت و ارزشيابي
 • ارائه نمودارهاي آماري از نتایج ارزشیابی و اطلاعات موجود
 • ارائه خروجي هاي مختلف از گزارش ها به صورت فايل متني و در مجموعه آفيس