ارزشیابی همکار از همکار

ارزشیابی همکار از همکار در یک نگاه

یکی از امکانات سامانهٔ ارزشیابی استادان سما، ارزیابی همکار از همکار است. این بخش از ارزشیابی که کاملاً مبتنی بر وب است امکان تعریف فرم ویژه افراد ارزیابی‌کننده و ارزیابی‌شونده است. افراد ارزیابی‌کننده و ارزیابی‌شونده می‌توانند از یک دانشکده یا یک گروه باشند و یا از دانشکده و گروه‌های مختلف انتخاب شوند.

این فرم به ارزیابی‌کننده‌ها منتسب می‌شود و پس از تعریف پست سازمانی آنها (رییس دانشکده، مدیر گروه و …)، این افراد می‌توانند در صفحه کاربری خود، فرم ارزشیابی را تکمیل و همکار خود را ارزیابی کنند.

این فرآیند همچون ارزشیابی دانشجویان کاملاً محرمانه است و کسی از نظر همکار خود مطلع نمی‌شود.

 • جمع آوری اطلاعات ضروری دربارهٔ اساتید
 • سهولت دسترسی مدیران به اطلاعات
 • سهولت در تصمیم‌گیری و بالا بردن کمیت و کیفیت کار استادان
 • اثربخشی و کارایی منابع انسانی در راستای اهداف علمی دانشگاه‌ها
 • افزایش انگیزه در همکاران
 • تعیین نوع همکاری استادان
 • ارزشیابی استاد از استادان هم‌گروه و هم‌دانشکدهٔ خود
 • ارزشیابی مدیر گروه از استادان هم‌دانشکدهٔ خود
 • ارزشیابی رئیس دانشکده از مدیر گروه و استادان دانشکدهٔ خود
 • ارائهٔ گزارش‌های متنوع و پویا از نتایج ارزشیابی
 • ایجاد گزارش‌ها و مکاتبات مورد نیاز واحد نظارت و ارزشیابی
 • نمودارهای آماری از نتایج ارزشیابی و اطلاعات موجود
 • خروجی‌های مختلف از گزارش‌ها به صورت فایل متنی در مجموعهٔ آفیس (Office)
  • نتیجهٔ ارزشیابی کلیه دروس
  • نتیجهٔ ارزشیابی به تفکیک دروس
  • نمرات ارزشیابی استادان به تفکیک ترم بر اساس تعداد دانشجو
  • نمرات کلی ارزشیابی اساتید به تفکیک استاد
  • نمرات کلی ارزشیابی اساتید به تفکیک استاد بر اساس واحد درس
  • نمرات کلی ارزشیابی اساتید به تفکیک استاد بر اساس تعداد دانشجو
  • نتیجهٔ ارزشیابی کلیه دروس بر مبنای تعداد دانشجو
  • نتیجهٔ ارزشیابی کلیه دروس بر مبنای واحد
 • تعریف پروژهٔ ارزشیابی برای نیمسال
 • طراحی و تعریف فرم ارزشیابی در نیمسال برای دانشکده و درس خاص
 • مشخص کردن گروه سؤالات در فرم ارزشیابی
 • تخصیص سوالات مناسب هر گروه در فرم نیمسال
 • مشخص کردن نوع پاسخ دانشجویان به سوالات؛ تعیین ارزش هر گزینه و نوع آن
 • تعیین بازهٔ زمانی برای انجام ارزشیابی
 • تخصیص فرم تعریف‌شده