سامانه مدیریت درخواست‌ها

مدیریت گردش کار درخواست دانشجویان در گروه های اطلاعاتی مختلف رسالت سیستم مدیریت درخواست ها در نظر گرفته شده است در طراحی این سیستم سعی شده همه کاربران اعم از مدیر سیستم ، کارشناسان عامل و دانشجویان بتوانند به راحتی و به دور از پیچیدیگی امور اداری را ثبت و پیگیری نمایند .

قرار گیری استراتژیک دکمه های دستوری از قابلیت های ویژه این سیستم میباشد.

  • تعریف لیست سازمانی
  • تعریف انواع درخواست
  • تعریف انواع سند
  • تعریف زمان بندی ارایه درخواست
  • مراحل درخواست و بررسی آن
  • و….

دارای امکانات گسترده همراه با پیچیدگی کم و کاربرد آسان