سامانه پروپزال

سامانه پروپوزال سما نیازهای واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها در مرحله پروپوزال را پوشش می‌دهد. تمامی مراحل از زمانی که دانشجو مجاز به درخواست تصویب پروپوزال و انتخاب استاد راهنما می‌شود تا بعد از مرحله دفاع برای دانشجو، استادان راهنما، مشاور، مدیر گروه و … سیستماتیک و بصورت آنلاین انجام می‌شود.

 • تحت وب
 • مدیریت بهتر و آسان تر روال پروپزال از ثبت درخواست تا ثبت نمرات دفاع
 • کاهش مراجعه حضوری
  • چون تمامی روال‌ها الکترونیک انجام می‌شود نیازی به مراجعه حضوری نیست.
 • صرفه جویی و بهینه‌سازی مصرف کاغذ
  • کاغذ از چرخهٔ کار حذف و تمامی اطلاعات الکترونیکی برای اساتید ارسال می‌شود.
 • ارسال پیام، هشدار و ایمیل بعد از هر رویداد برای همه افراد اعم از دانشجو و استاد
  • پس از هر ثبت فرایند به افراد درگیر آن فرآیند پیامکی اطلاع‌رسانی می‌شود.
 • تعیین مراحل تأیید پروپزال به‌صورت داینامیک
  • هر دانشگاه براساس روند تعریف شده خود می‌تواند روال‌های تأیید را تعریف کند.
 • امکان ثبت درخواست اولیهٔ پروپزال برای استاد راهنما توسط دانشجو
  • دانشجو موضوع اولیه و درخواست بررسی را برای استاد راهنمای منتخبش ارسال می‌کند.
 • تأیید یا رد درخواست اولیهٔ پروپزال توسط استاد راهنما
  • استاد راهنما پس از بررسی می تواند موضوع و خود دانشجو را تأیید یا رد کند.
 • تنظیم کردن دسترسی افراد
  • امکان تعریف دسترسی برای مدیر گروه، استاد، تحصیلات تکمیلی و دانشجو برای اضافه کردن فرد جدید، ثبت نمره، ثبت دفاع و …
 • امکان مشخص کردن فاصلهٔ زمانی دفاع
  • تعیین تنظیم حداقل زمان انجام پایان‌نامه
 • تعیین حداکثر تعداد پروپزال و ضریب هر پروپزال با توجه به مقطع و مرتبهٔ استاد
  • برای هر استاد قانون حداکثر تعداد دریافت پروپوزال بر اساس پایهٔ استاد در نظر گرفته می‌شود.
 • تعریف سؤالات و گروه سؤالات مورد ارزیابی به تفکیک مقطع، نیمسال ورود و بازهٔ تاریخ دفاع
  • با توجه به دارا بودن فرم‌ساز می‌توان سؤالات ارزشیابی پایان‌نامه را تعریف کرد.
 • امکان مشخص کردن حداکثر نمره برای هر سؤال و گروه سؤال مورد ارزیابی
  • می‌توان گروه سؤالات و نمرات مخصوص هر سؤال را تعریف کرد.
 • ایجاد و تعریف فرم سؤالات توسط ادمین برای دانشجویان
  • می‌توان سؤالات مخصوص را براساس ترم تحصیلی، دانشکده، گروه آموزشی، شیوهٔ آموزشی و مقطع تعریف کرد.
 • نمایش وضعیت در قالب نمودار برای تأییدیه‌ها، سمت و نام افرادی که باید روال مذکور را تائید کنند
  • امکان نمایش چارت افراد دخیل در پروسه
 • امکان تنظیم و مشخص کردن قابلیت ثبت درخواست دفاع و پیش دفاع توسط دانشجو، استاد و تحصیلات تکمیلی
  • امکان تعریف سطح دسترسی برای افراد مختلف برای ثبت کردن درخواست‌های مختلف.
 • ثبت و پیگیری گزارش پیشرفت بین دانشجو و استاد
  • ارسال گزارش پیشرفت کار الکترونیکی
 • امکان پیوست کردن فایل‌های دانشجو
  • دانشجو می‌تواند فایل‌های تنظیم‌شده را برای استاد ارسال کند.
 • ثبت پیام
  • افراد امکان ارسال گروهی پیام درخلال پروسه پایان‌نامه دارند .
 • امکان مشاهدهٔ نمره قبل از ثبت در کارنامه
 • قابلیت افزودن استادان در نقش‌های مختلف و مدت زمان همراهی آنها
 • امکان اضافه کردن اساتید جدید مثل راهنما یا مشاور توسط استاد راهنمای اول یا مدیر گروه
 • امکان رد یا تأیید درخواست افزوده شدن روند به پروپزال توسط استاد
 • کنترل قوانین آموزشی
  • با اتصال به سامانه آموزش و نحوهٔ تعریف قوانین توسط مدیرسیستم، تمامی قوانین اعم از تعداد پروپوزال اساتید با توجه به پایه و رتبه و … خودکار بررسی می‌شوند.
 • امکان مشخص کردن مرتبهٔ استاد در سیستم