سامانه مدیریت امور مالی و شهریه راه‌کارهای مناسبی برای مدیریت امور شهریه و مالی در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد و تنوع شیوه‌های مدیریت دریافت شهریه در این سامانه کمک می‌کند تا دانشگاه راحت‌تر بتواند مطالبات خود را دریافت کند. امکان مدیریت حساب‌های شناسه‌دار، درگاه‌های پرداخت هم‌زمان به چند حساب، سازگاری با حسابداری تعهدی، کنترل‌های هوشمند و مکانیزم‌های منعطف برای مدیریت شهریه‌ها از جمله مزایای سیستم می‌باشد.

محصولات معاونت اداری مالی