حق التدریس استادان

مدیریت امور حق التدریس و ابلاغ آموزشی استادان

سیستم حق التدریس و ابلاغ آموزشی در یک نگاه
سیستم حق التدریس و ابلاغ آموزشی سما، سامانه ای مکمل برای سیستم مدیریت آموزش سما و بسیار سودمند برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می باشد. با بکارگیری این سامانه ضمن سهولت محاسبه و پرداخت حق التدریس و ابلاغ آموزشی استادان، تمامی آیین نامه ها و اطلاعات مربوط به صورت خودکار محاسبه شده و تمامی سوابق و اطلاعات مربوط به ابلاغ آموزشی و حق التدریس استادان و قراردادهای مربوطه در هرلحظه در دسترس خواهد بود.

از ویژگیهای این سامانه جامع بودن آن در پوشش تمامی نیازهای مرتبط با موضوع حق التدریس و ابلاغ آموزشی استادان می باشد که با توجه به ارائه ی گزارشهای متنوع و مفید،سیستم حق التدریس و ابلاغ آموزشی سما به سیستمی بی نظیر در این زمینه تبدیل شده است.

 • انسجام با سیستم آموزش سما
 • دریافت اطلاعات پایه استادان و دروس مربوطه از سیستم آموزش
 • محاسبه و نمایش فرم حق التدریس و ابلاغ آموزشی بصورت زیبا و جامع
 • کنترل درسهای عملیاتی و چند مرحله ای استادان
 • منطبق با آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با ابلاغ آموزشی و حق التدریس استادان
 • انعطاف پذیر در پیاده سازی روالهای خاص هر دانشگاه در خصوص ابلاغ آموزشی و حق التدریس استادان
 • امکان نمایش ابلاغ آموزشی و حق التدریس استاد در کارتابل استاد در سیستم آموزش
 • امکان تعریف پستهای سازمانی
 • امکان تخصیص نوع حق التدریس درس براساس نوع آموزشی آنها
 • امکان ایجاد آیین نامه های حق التدریس در هر سال و نیمسال
 • تخصیص واحد موظف استاد براساس مرتبه ی علمی
 • محاسبه واحد معادل استادان در نیمسال به ازای سمت های اجرایی
 • تعریف ضرایب موثر در محاسبه واحد معادل و موظف استاد اعم از رتبه ی استاد، وضعیت استخدامی، پست سازمانی و…
 • تعریف ضرائب موثر در محاسبه واحد معادل درس ها اعم از: نوع درس، نوع ارائه درس، زبان ارائه درس، دوره و …
 • ایجاد و ویرایش پروفایل استادان به ازای هر نیمسال
 • تاثیر سهم استاد در تدریس
 • تاثیر نقش استاد در تدریس
 • تاثیر فعالیتهای جانبی استاد در محاسبه حق التدریس اعم از: جلسات حل تمرین، بازدید از کارآموزی، برگزاری آزمون و…
 • و…