پرداخت آنلاین شهریه

امروزه تمامی سیستمها به سمت مکانیزه شدن و حذف روالهای زائد دستی و کاهش مراجعات حضوری حرکت میکنند بر همین اساس با راه اندازی سیستم پرداخت آنلاین در سیستم مدیریت امور آموزشی سما دانشگاهها میتوانند شهریه دانشجویان خود را بصورت آنلاین در هنگام انتخاب واحد از طریق اینترنت و کارتهای بانکی عضو شتاب ، دریافت کنند.

با بکارگیری این سیستم دانشگاه میتواند از اتلاف وقت دانشجو و کارکنان دانشگاه و حتی کارکنان بانکها در این خصوص بکاهند و علاوه بر حذف بسیاری از امور وقت گیر مربوط به دریافت و پرداخت و تایید آنها میزان مطالبات دانشگاه از دانشجویان از این بابت را کاهش دهند. درادامه به اختصار مزایای سیستم و نحوه راه اندازی آن توضیح داده میشود.

 • دریافت شهریه دانشجویان بصورت آنلاین در هنگام انتخاب واحد
 • عدم نیاز مراجعه دانشجو به بانک برای واریز شهریه
 • عدم نیاز مراجعه دانشجو به دانشگاه برای تحویل و تایید فیش واریزی
 • افزایش نقدینگی واحد مالی آموزش دانشگاه با توجه به دریافت سریعتر وجوه مربوطه
 • کاهش حجم کار و هزینه های مربوط به امور دریافت و پرداخت شهریه و صدور تاییدیه های مربوطه
 • امکان معلق کردن انتخاب واحد دانشجو در صورت عدم پرداخت وجه بصورت آنلاین
 • افزایش ارائه خدمات به دانشجو و بالابردن میزان رضایتمندی دانشجو
 • حذف گردش کارهای زائد و وقت گیر و جلوگیری از تراکم کاری

نحوه راه اندازی سیستم

گردش کار راه اندازی سیستم بدین نحو است:

 • توافق دانشگاه مبنی بر اجرای این سیستم
 • عقد قرارداد دانشگاه با بانک برای استفاده از دروازه پرداخت اینترنتی بانک
 • معرفی IP Address سرور دانشگاه برای فعال کردن سیستم بر روی آن
 • ایجاد دسترسی به سیستم پرداخت الکترونیکی بانک برای سرور دانشگاه توسط بخش فنی بانک
 • راه اندازی بخش پرداخت آنلاین در سیستم وب آموزش توسط شرکت سماسامانه