سامانه خوابگاه

سامانه ای است تحت وب برای مدیریت کامل امور خوابگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

سیستم اتوماسیون خوابگاه در یک نگاه

سیستم جامع اتوماسیون خوابگاه ساکن راهکار نرم افزاری شرکت سماسامانه برای مدیریت امور خوابگاه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می باشد. این سامانه شامل دو زیر سیستم مدیریت امور خوابگاه و مدیریت تردد می باشد.

سیستم مدیریت خوابگاه ساکن تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام، امتیازبندی و اولویت بندی دریافت خوابگاه ، رزرو اتاق و جابجایی، امور مالی ، مدیریت اموال ، امور انضباطی ، تردد و حضور و غیاب دانشجو و سایر موارد مورد نیاز را بصورت ساده و جامع مدیریت میکند. این سیستم با انسجام با سیستم مدیریت امور آموزشی سما دانشگاهها را از ورود اطلاعات مجدد دانشجویان بی نیاز کرده و هرگونه تغییر در وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجو را بصورت آنلاین دریافت و در قوانین و روالهای مربوط به خوابگاه منعکس میکند..

 • مدیریت راحت تر و مناسب تر خوابگاه از طریق سامانه تحت وب در هر زمان و مکان
 • جلوگیری از مراجعه حضوری دانشجویان و کاهش ازدحام در هنگام ثبت نام خوابگاه
 • انسجام با سیستم مدیریت آموزش سما و امکان اعمال هوشمند برخی کنترلها با توجه به وضعیت آموزشی دانشجو
 • امکان ارائه دسترسی به والدین دانشجو برای آگاهی از وضعیت سکونت فرزند خود در خوابگاه از طریق اینترنت
 • کنترل هوشمند قوانین و مقرارت خوابگاه و ارائه هشدارهای لازم به دانشجو یا مدیر سیستم
 • امکان انسجان با سیستم ارسال پیامک و اطلاع رسانی و تعامل با دانشجویان از طریق پیامک
 • و…
 • امکان ثبت اطلاعات تحصیلی دانشجو بصورت دستی و یا خواندن اطلاعات تحصیلی دانشجو بصورت خودکار از سیستم آموزش
 • ثبت اطلاعات مربوط به اسکان دانشجو
 • امکان رزرو اتاق توسط دانشجو از طریق وب برای نیمسال جاری یا آتی و انجام فرآیندهای هم اتاقی و…
 • مشاهده وضعیت خوابگاهها ، ظرفیت اتاقها، وضعیت اتاقها، تعداد افراد در صف رزرو برای هر اتاق و مشاهده تجهیزات هر خوابگاه در زمان ثبت درخواست رزرو
 • امکان امتیاز بندی و اولویت بندی دانشجویان جهت دریافت خوابگاه
 • امکان تعریف سطح دسترسی برای والدین دانشجو جهت مشاهده وضعیت تردد و حضور و غیاب فرزندشان در خوابگاه دانشگاه
 • امکان ارائه گزارشهای مختلف از وضعیت اسکان، حضور و غیاب، تردد و … به تفکیکهای مختلف
 • امکان ارائه اطلاعات و گزارشها و آمارها به فرمتهای مختلف مانند: PDF,Word,Excel,text,…
 • مدیریت اموال و تجهیزات خوابگاه و اتاقها بصورت کامل
 • مدیریت امور مالی مربوط به سکونت در خوایگاه با امکان اعمال شرایط مختلف
 • امکان دریافت شهریه و بدهی دانشجویان بصورت آنلاین از طریق کارتهای عضو شتاب
 • امکان استفاده از کارتهای بدون تماس برای شناسایی و تردد دانشجویان در خوابگاه