سامانه فرهنگی

سامانهٔ مدیریت معاونت فرهنگی امکان برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه، امور اجتماعی و فوق‌برنامه، ورزش، تربیت بدنی، دبیرخانه، امور انضباطی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد.

هر یک از نهادهای فرهنگی از جمله کانون‌های فرهنگی، تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های علمی و زیرمجموعه‌های آنها دارای صفحه جداگانه‌ای در سایت بوده و می‌توانند تمامی محتوای خود از جمله خبر، انتخابات و برنامه‌های مختص به نهاد خود را مدیریت کنند.

 • ایجاد صفحهٔ جداگانه برای هر یک از نهادهای فرهنگی از جمله کانون‌های فرهنگی، تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های علمی و زیر مجموعه‌های آنها
 • مدیریت انواع مختلف محتوا در هر یک از نهادها
 • گزارش‌گیری از انواع برنامه‌ها
 • امکان تعریف سازمان‌ها و زیرسازمان‌ها، انجمن‌ها و واحدهای ستادی مختلف در دانشگاه
 • مشخص کردن پست‌های سازمانی مختلف با سطوح دسترسی متفاوت و انتصاب افراد در این پست‌های سازمانی
 • امکان پیاده‌سازی انواع فرایندها و فرم‌های سازمانی
 • تعریف برنامه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی به کاربران
 • قابلیت برگزاری انتخابات اعضای دانشجوییِ انجمن‌های علمی
 • عضویت در زیرسازمان‌ها و واحد‌های ستادی مختلف
 • امکان ثبت اطلاعات فرهنگی دانشجویان
 • مشاهدهٔ اطلاعات کارنامهٔ فرهنگی
 • و …