سامانه پژوهه

پژوهه ، سیستم مدیریت امور پژوهشی سما برای مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموشی، پژوهشی است.

سیستم مدیریت امور پژوهشی پژوهه در یک نگاه
پژوهه به عنوان سیستم مدیریت اطلاعات پژوهشی به مدیران پژوهشی امکان میدهد تا به آسانی اطلاعات فعالیتهای پژوهشی را مدیریت کرده، پروژه جدید تعریف کنند و منابع را با دقت و بازدهی بالا تخصیص دهند.

سیستم مدیریت امور پژوهشی راه کار شرکت سماسامانه برای مواردی هم چون تحلیل و مدیریت روند پیشرفت طرح های پژوهشی، تخصیص عادلانه بودجه، ثبت و گزارش گیری از فعالیتهای اعضای هیات علمی (تالیفات، مقالات، همایش هاو…)، سهولت در امتیازدهی پژوهشی به اعضای هیات علمی و… می باشد.

 • محسابه امتیاز(Grant) پژوهشی
 • تخصیص عادلانه و علمی بودجه پژوهشی
 • مدیریت بهینه روند اجرای طرح های پژوهشی
 • تعیین خودکار امتیازات علمی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران
 • امکان انسجام با سیستم مدیریت آموزشی سما
 • کاربری آسان و طراحی کاربرپسند
 • سفارشی سازی براساس نیاز مشتری
 • مدیریت امور مالی طرح های پژوهشی
 • مدیریت و پردازش اطلاعات اعضاي هيات علمي و پژوهشگران، سوابق علمي، پژوهشي و اجرايی ايشان
 • مدیریت و پردازش اطلاعات طرحهاي پژوهشي داخلي و خارجي
 • مديریت زمانبندي طرح و گزارشات انجام طرحهاي پژوهشي داخلي و خارجي
 • مدیریت اقساط مالي طرحهاي پژوهشي داخلي و خارجي
 • مدیریت و پردازش اطلاعات،تالیفات،مقالات،پروژه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی،فرصت های مطالعاتی و شرکت در مجامع علمی
 • مدیریت و پردازش اطلاعات پروژه هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي
 • مدیریت و پردازش اطلاعات تمامی فرصتهاي مطالعاتي
 • ثبت اطلاعات مربوط به مجلات بين المللي و داخلي با تمامي مشخصات
 • جستجوي سريع و آسان اطلاعات
 • گزارشها و آمارهاي مدیریتی در قالبهاي دلخواه
 • تحليل و بررسي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه
 • تعيين امتيازات علمي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي به صورت خودکار
 • امکان تهيه گزارشهاي پويا از فعاليتهاي پژوهشي
 • امکان تعريف کاربران مختلف با سطوح دسترسي متفاوت
 • انعطاف پذیری به واسطه تطبيق سيستم براي آماده سازي جداول آيين نامه ارتقاء
 • مدیریت و پردازش اطلاعات صورتجلسه هاي پژوهشي دانشگاه
 • مدیریت روند اجرای طرحهای پژوهشی
 • ثبت و نگهداری اطلاعات قراردادی و هزینه ای طرحهای پژوهش
 • ارائه خروجی گزارشها و آمارها به فرمتهای مختلف مانند:Word,PDF,Excel,…