آقای دکتر علی رجب‌پور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال ۱۳۹۰ در حال استفاده از سامانه‌های سماست.

نرم‌افزارهای ارائه‌شده شرکت مناسبند و موجب راحتی امور آموزشی رایج، شفافیت پاسخ‌گویی و کاهش مراجعات حضوری دانشجویان و اساتید برای امور آموزشی شده است.

بنده برای راه‌اندازی سامانه‌های درخواست‌ها، حق‌التدریس، بایگانی و اخیرا سمالایو اقدام کردم. اگر چه در ابتدای هر راه‌اندازی مسائل فنی وجود دارد ولی با مساعدت تیم پشتیبانی و به خصوص پیگیری‌های مجموعه مدیریت این شرکت، مشکلات برطرف شده و هم اکنون از سه نرم‌افزار اول برای چندین ترم است که بدون مشکل، استفاده می‌کنیم.