برچسب: سمالایو

سمالایو در پیام نور

سامانه‌ی «سمالایو» به عنوان سامانه‌ی جامع آموزش الکترونیک دانشگاه پیام نور کار خود را به‌صورت آزمایشی در ۱۳ استان آغاز کرد. براساس برنامه‌ریزی انجام شده برگزاری آزمون‌های پایان ترم مراکز پیام نور ۱۳ استان منتخب از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ در سامانه‌ی سمالایو آغاز شده و با موفقیت در حال برگزاری است. با برنامه‌ریزی‌های انجام […]