برچسب: هندوانه

جام هندوانه

از آنجایی که رقابت سالم باعث افزایش خلاقیت و گسترش مهارت های مختلف می شود سعی ما همیشه بر این بوده است به عنوان یک شرکت پیشتاز در عرصه تکنولوژی این فضا را برای همکاران خوبمان فراهم کنیم. جام هندوانه فرصت یک رقابت سالم و صمیمانه بین همکاران خوب شرکت سما سامانه است.